Wat is intrapreneurship?

Wat is een intrapreneur?

“Those who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within an organization.

They may be the creators or the inventors but are always the dreamers who figure out how to turn an

idea into a profitable reality.” Pinchot, 1995

Maar wat doen intrapreneurs dan zo anders? Welke persoonlijkheidskenmerken en welk gedrag

vertonen intrapreneurs? Welke context creëert de organisatie?

Intrapreneur profiling

Based on the validated “intrapreneurial behavior model” we measure the entrepreneurial behavior of employees. Not only individual behavior but also the entrepreneurial organizatioal climate is measured. The entrepreneurial behavior profile has a scientific background with the intrapreunerial behavior model.

Few people are aware that intentional behavior is even more predictive than personality traits! Our solution focusses on intentional behavior to predict successful intrapreneurship;

There are 3 main differentiators:

Innovation ability

Proactive behavior

Risk taking

Wat haal je er uit?

Het intrapreneurial profile assessment is ontworpen om ondernemerschap in organisaties te ondersteunen. Enerzijds vertoon je als werknemer minder of meer ondernemend gedrag in een organisatie. Anderzijds heb je de organisatie zelf, die ook voorwaarden kan creëeren om dit gedrag al dan niet te stellen. Hoe scoor jij op innoverend vermogen, risico nemen en proactief werkgedrag? Samen met Uhasselt ontwikkelde Umital een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. 

 

  •  

Persoonlijk Rapport

Na het invullen van de online vragenlijst krijg je inzicht in je eigen ondernemende competenties en jouw beleving van het organisatieklimaat.

Wetenschappelijke onderbouw

In samenwerking met Uhasselt ontwikkelden we op basis van het "intrapreneurial behavioral" model dit unieke assessment.

Persoonlijke aanbevelingen

Je krijgt advies op maat over het versterken van je ondernemende vaardigheden. Ook de beleving van het organisatieklimaat wordt zichtbaar.

Competentiekader

Individueel intrapreneurship profiel


Er zijn 3 competentiegebieden om ondernemend gedrag van individuen te onderscheiden.  

  • Innovation ability of innoverend vermogen

  • Proactive behavior of het stellen van proactief gedrag

  • Risk taking of het nemen van risico’s. 

Intrapreneurial organisatie klimaat

Naast kenmerken van jouw persoonlijkheid, is er ook nog jouw beleving over het organisatieklimaat aangegeven. Aangezien jouw werkomgeving veel invloed heeft op het gedrag dat je stelt,  zijn de volgende 4 factoren van belang.

  1. Top management support

De bereidheid van het topmanagement om ondernemend gedrag te steunen, inclusief het ondersteunen van innovatieve ideeën en ter beschikking stellen van middelen om actie te ondernemen. 

  1. Work discretion

De mate waarin top level management ook falen tolereert , het voorzien van bevoegdheden om te beslissen, de vrijheid om zonder overmatige controle te kunnen handelen,  het delegeren van autoriteit en verantwoordelijkheid naar managers.

  1. Rewards/reinforcement

Het ontwikkelen en gebruiken van systemen die belonend werken op basis van het prestaties, het uitlichten van verwezenlijkingen en het aanmoedigen van uitdagingen. 

  1. Time availability

Het evalueren van de werklast om te verzekeren dat individuen en groepen de tijd hebben om aan innovatie te doen, het structureren van een job om korte en lange organisatiedoelstellingen te bereiken. 


'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top