Digitale transformatie gaat vooral over mensen

Digitale transformatie gaat evenzeer over het ontwerpen voor mensen, als over het toepassen van nieuwe technologieën.  Daarom is onze aanpak gebaseerd op onderzoek dat individuen, teams en organisaties laat excelleren.    

Digitale transformatie houdt een holistische bedrijfsverandering in waardoor Umital enkel gelooft in een geïntegreerde benadering waarbij kennis verankerd wordt in de organisatie. 

De motor in onze aanpak is het “Digital Diamond Model“. Een praktijk gericht maar onderbouwd model, waarbij we de verschillende facetten van  bedrijfsvoering, incl. de ondersteunende bedrijfscultuur onder de loep nemen.

De sleutel naar een succesvolle transformatie is de aandacht voor het Human Capital en de context die het bedrijf creëert door oa. structuur en processen. Umital maakt maturiteit meetbaar en bespreekbaar, en zet in op awareness en engagement.

Digital Diamond Model

Concreet advies waar je mee aan de slag kan!

Umital brengt expertise op het vlak van management, pedagogiek en organisatiepsychologie samen.  

Om te komen tot onderbouwde en gedragen beslissingen werken we tijdens de Umital design sprints intensief samen met de klant.     

De outside-in sprint focust op een inspirerende strategie voor transformatie, een toekomstgericht delivery model en corporate branding

De inside-out sprint gaat in op een ondersteunende bedrijfscultuur, wendbare organisatie en krachtige teams

Wat kunnen wij voor jouw bedrijf betekenen?

Hieronder vind je enkele praktijkvoorbeelden.

Van strategie naar implementatie

Een strategie laten werken eindigt niet bij een duidelijke formulering en een nieuw organogram.  Meestel vergt dit ook een omslag in gedrag en vaardigheden. 

Leidinggevenden zijn cruciaal in deze transformatie.  Umital begeleidt hen om hun medewerkers te ondersteunen en motiveren zodat zij vanuit hun verantwoordelijkheden en talenten elke dag kunnen bijdragen aan doelstellingen.  

Succesvol virtueel samenwerken

In een team vanop afstand samenwerken brengt extra uitdagingen met zich mee, zowel voor de leidinggevende als voor de andere teamleden.  Hoe creëer je een teamgevoel? Hoe werk je op een efficiënte manier naar een gezamenlijk resultaat toe? 

Umital begeleidt leidinggevenden en teams in hun groei naar meer zelfsturing en virtueel samenwerken. 

Sociale netwerk analyse om verandering te versnellen

Innovatie en verandering binnen bedrijven staat of valt met betrokkenheid van medewerkers en kennisuitwisseling tussen medewerkers binnen bedrijven. Dit is het geval voor grote maar ook voor kleine bedrijven. Waar kennisuitwisseling en communicatie spaak loopt, loopt dienstverlening mis, lopen projecten mis en lopen bedrijven bijgevolg ook omzet mis.

 Met sociale netwerk analyse  kan je het informeel netwerk van een organisatie in kaart brengen, en die is vaak anders dan het formele organigram. Onderzoek toont aan dat 5% van de “strategische spelers” of key influencers binnen een organisatie in totaal 85% van de medewerkers kan bereiken. Sociale netwerk analyse heeft veel mogelijke toepassingen in praktijk, maar worden nog nauwelijks benut.  De voordelen zijn nochtans duidelijk

  1. Krijg inzicht in  de communicatiestromen binnen uw organisatie door bestaande data slimmer te gaan gebruiken
  2. Versterk connecties tussen afdelingen/ binnen afdelingen of met klanten
  3. Identificeer strategische spelers-experten binnen de organisatie (gerichter opleiden of inzetten bij veranderingstrajecten). 
  4. Spoor de “bottlenecks “ of silo’s op.

'Wij versterken uw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top