Waarom is leiderschap op afstand belangrijk?

tekst hier

Wat haal je er uit?

Persoonlijk DigiFit Competentie Profiel

Na het invullen van de vragen verkrijg je jouw persoonlijke digitale competentie wiel. Breng je eigen sterktes en zwaktes in kaart.

Jouw eigen digital curriculum

Een ander deel van dit “digitalfit” luik gaat over jouw technische digitale competenties. Welke business apps heb jij goed onder de knie? Welke software beheer?

Persoonlijke aanbevelingen

Je krijgt advies op maat over het versterken van je digitale vaardigheden.

Digital competentie wiel

Digitale informatie

Vermogen om digitale informatie te identificeren, localiseren, analyseren, terug te vinden, op te slaan en de relevantie en het doel te beoordelen.

Digitale communicatie

Vermogen om te communiceren, samen te werken, interageren en participeren in virtuele teams en netwerken, gebruik maken van geschikte digitale media, toon en gedrag

Digitale productie

Vermogen om digitale content te creëren, configureren, aan te passen, digitale problemen op te lossen en nieuwe manieren ontdekken om gebruik te maken van technologie.

Digitale veiligheid

Vermogen om digitale technologie veilig te gebruiken en duurzaam op vlak van datagebruik, de eigen identiteit, werk letsels en aandacht hebben voor legale gevolgen, rechten en plichten.

Digitaal leiderschap

Vermogen om innovatief werkgedrag te tonen en zelf het voortouw te nemen in het gebruik van technologie.

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top