Over de opleiding

Teamwork vandaag vraagt een andere manier van werken dan vroeger. Nieuwe technologie brengt veel voordelen met zich mee maar ook nieuwe uitdagingen. Anderzijds vraagt effectief samenwerken een aantal basis vaardigheden en kennis die je kan leren en toepassen in eender welk team dat je in terecht komt. Zo neem je zelf meer de touwtjes in handen en weet je hoe je moet omgaan met ‘moeilijk situaties’ of uitdagingen waarvoor je team staat. 

Met dit praktijkgericht opleidingstraject bundelen we de belangrijkste thema’s voor je samen.

Team forming

Teamwork basics

Wat is een team? Basis kenmerken.

Collaboratie vs coöperatie

Verschillende vormen van samenwerken

Vertrouwen creëren en behouden

Vertrouwen als fundamenteel aspect van effectief teamwerk

Effectief communiceren

Zorgen dat andere mensen je boodschap verstaan.

Teamwaarden en -rollen

Aligneer eigen verwachtingen en rollen met de huidige job.

Online en virtueel teamwerk

Evolutie van teamwork

Inleiding tot future proof teamwork

Vertrouwen op afstand

Vertrouwen creëren en behouden in virtuele teams

Communicatie online

Hoe effectief communiceren online en virtueel

Ondersteunende technologie

Wanneer werkt technologie ondersteund? Wanneer niet?

Virtuele teams

Werken in online of virtuele teams

Conflict management

Conflict en jezelf

Ontdek wat conflicten met jou doen, als persoon

Meerzijdige partijdigheid

Leer de principes van meerzijdige partijdigheid toepassen in jouw werkcontext​

Meerzijdige partijdigheid

Leer omgaan met verschillende conflictstijlen en escalatie van conflict

Empathisch luisteren

Empathisch luisteren als basis om conflicten op te lossen en te vermijden

“Er zijn verschillende aspecten dat ik kan toepassen in mijn eigen job om effectiever samen te werken met teamleden op afstand.”

Consultant

“Eindelijk een team opleiding dat rekening houdt met de complexiteit van teamwork vandaag.”

Human Capital Manager

“Goed gebracht. Breed beeld van teamwork, de uitdagingen van vandaag en hoe je hiermee kan omgaan.”

Head of Products

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top